Informace pro prvňáčky a jejich rodiče

V pondělí 3. září přivítáme nové prvňáčky v naší škole. Věříme, že se celé prázdniny těšili na tento významný den. Aby byl vstup do této nové životní etepy snazší, přikládáme několik rad a informací pro malé žáčky a jejich rodiče.

 

DESATERO ŠKOLÁKA

1. Znám svoje jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče.
2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru a to tak rychle, že na mě nemusí nikdo z mých kamarádů čekat.
3. Umím si uvázat kličku na tkaničce.
4. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami a malovat barvami.
5. Poznám červenou, modrou, žlutou, zelenou, hnědou a černou barvu.
6. Umím uklidit hračky, pastelky, knížky na místo, kam patří.
7. Umím vystřihnout obrázek nůžkami.
8. Do aktovky si uložím věci, kam patří.
9. Se zájmem a v klidu dovedu poslouchat maminčino vyprávění.
10. Pozorně sleduji pohádky, filmy a písničky a povídám si o nich s rodiči.

DESATERO PRO RODIČE PRVŇÁČKA

  1. Každý den kontroluji aktovku za přítomnosti svého prvňáčka.
  2. Každý den ostrouhám tužky, dítě jich má mít v zásobě několik.
  3. Pomáhám dítěti v přípravě školních pomůcek za jeho přítomnosti, společně je dáváme do aktovky.
  4. Školní pomůcky koupím raději až po poradě s vyučujícím.
  5. Přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové intervaly, nejlépe 2x 15 minut.
  6. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci.
  7. Příprava na vyučování má být pravidelná, aby si dítě upevnilo pracovní návyky.
  8. V klidu si povídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažím se odpovědět na jeho dotazy.
  9. O společných kulturních zážitcích (rozhlas, televize, kino, divadlo, koncerty) si s dítětem vyprávím, snažím se mu vysvětlit, čemu nerozumělo. Tím rozvíjím nenásilnou formou jeho rozumové vnímání.
  10. Své dítě raději pohladím, pochválím za drobné úspěchy. Snažím se nezlobit se, když se mu ve škole něco nedaří.

Seznam pomůcek pro žáky 1. třídy:

Penál by měl obsahovat: 2 silné trojhranné tužky, 2 tužky číslo 2, nůžky (ne špičaté), ořezávátko s pouzdrem na odřezky, gumu, trojhranné silné pastelky (např. Maped). Pokud je to možné, všechno označit nebo podepsat.

Nedoporučujeme kupovat již předem vybavené penály – často nekvalitní.

Na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti: anilinové barvy, štětce (ploché i kulaté – různé velikosti), plastový kelímek, voskovky (české), lepidlo v tuhém válečku, černý fix na papír, modelínu, suché pastely, Gioccondy, hadřík, zástěrku, igelitovou podložku na lavici, paletku. Vše v podepsané igelitové tašce.

 Na tělocvik: doporučujeme připravit dětem látkový sáček – kraťasy, tepláky, tričko, podepsané tenisky se světlou podrážkou.