První týden ve šk. roce. 2018/2019

Vážení rodiče, milí žáci.

V pondělí 3. září 2018 začíná nový školní rok 2018/2019. V tento den se společně uvidíme pouze krátce, od 8.00 do 8.45 hod. Školáci si v tento den nemusí brát žádné pomůcky ani přezůvky. Pro žáky, kteří jsou zapsáni do školní družiny, je tato služba zajištěna ihned po skončení školy, t.j. od 8.45 hod. Pokud mají žáci zaplacené obědy již od prvního dne, mohou jídelnu navštívit od 9 do 11 hodin.

V úterý 4. září 2018 budou probíhat třídnické hodiny s třídními učiteli. Žáci si do školy přinesou psací potřeby, zápisník na poznámky a  přezůvky. V průběhu dne zi zapíší aktuální rozvrh hodin, seznam potřebných pomůcek na jednotlivé předměty apod. Výuka pro žáky na I. a II. st. končí v 11.40 hod.  

Od středy 5. září do pátku 7. září 2018 bude výuka na I. a II. stupni probíhat podle platného rozvrhu hodin. V tyto dny bude ještě zkrácené vyučování do 11.40 hod.

Provoz školní jídelny bude od 4. září 2018 od 11.40 hod. do 14.00 hod.