Jaro v ŠD

Oddělení R. Chmelíkové

Jaro už ovládlo přírodu. Čerstvý vzduch proniká otevřeným oknem i do oddělení školní družiny. Z šatny zmizely teplé bundy a čepice a z poliček a nástěnek obrázky se zimní tématikou. V odpoledních hodinách jsme z odpadového materiálu vyráběli jarní stromy, kterými jsme si zkrášlili vitrinu na chodbě.

S příchodem Velikonoc jsme s dětmi chtěli udělat radost rodičům a svým blízkým a proto jsme si vyrobili přáníčka v podobě vyklubaného kuřátka.

Vyráběli jsme i dárečky pro budoucí prvňáčky k zápisu do 1. tříd.