Dopravní výchova v praxi

Žáci čtvrtých ročníků absolvují každoročně praktické vzdělávání v oblasti dopravní výchovy na nejmodernějším dopravním hřišti v České republice.  Žáci projdou dvěma tříhodinovými bloky. V prvním bloku se seznamují s teorií silničního provozu, aby své znalosti zúročili v bloku druhém zaměřeném na praktické dovednosti. Žáci mají zapůjčená kola a po celou dobu praktické výuky jezdí po křižovatkách dopravního hřiště, které věrně imitují reálnou situaci v dopravě. Veškeré aktivity jsou zakončeny zkouškou, přičemž ti žáci, kteří uspějí v závěrečném testu a jízdě po DDH, získají tzv. ,,Průkaz cyklisty“.