Závěr plaveckého výciku

Jako každý rok, tak i letos v rámci tělesné výchovy navštěvovali žáci 3. a 4. ročníků plavecký výcvik v bazénu ZŠ Krušnohorská. Zde se pod vedením kvalifikovaných instruktorů učili základy plaveckých stylů a někteří zde poprvé zažili obrovský úspěch, kdy se jim podařilo poprvé uplavat prvních pár metrů. Žáci si osvojili plavecké styly, získali větší jistotu při pohybu ve vodě a zvýšili svoji fyzickou zdatnost a odolnost.

Tento týden byli žáci na předposlední lekci, kde měli uplavat maximální vzdálenost stylem kraul a znak a také pod vodou. V úterý 27.03.2018 absolvují svoji poslední lekci, kde zaslouženě obdrží s velkou parádou „MOKRÉ VYSVĚDČENÍ“ s dosaženými výsledky. Závěrečná lekce bude už jako obvykle věnována vodním hrátkách a zábavě jako odměna dětem za píli a snahu po dobu celého plaveckého výcviku.

V letošním školním roce se nám podařilo z projektu Ministerstva školství z velké části financovat dopravu do bazénu a tím umožnit všem dětem výuku plavání.