Srdce s láskou darované

Naše škola (jako jediná v Karlových Varech) dlouhodobě spolupracuje s organizací SOS Sluníčko. Díky tomu jsme v kontaktu nejen s dětmi, ale také s pracovníky Sluníčka. Jejich práce si velice vážíme a projekt Srdce s láskou darované jsme uvítali jako možnost poděkovat jim za to, co dělají. Starají se o děti, jejichž rodiny se dostaly do složité životní situace.

Třída 6. B se zapojila do výtvarně literárního projektu “Srdce s láskou darované”.

Když byla práce na našem srdci dokončena, vyrazili jsme společně do Sluníčka. Setkání probíhalo ve velmi přátelské atmosféře. Naše děti si připravily krátká přání k jednotlivým listům našeho srdce. Všem kolem se jejich vystoupení líbilo, některým dokonce vehnalo slzičky do očí. Myslím, že tato reakce děti velmi překvapila, ale zároveň je utvrdila v tom, že se zapojily do dobré věci.

Spustit video z youtube.com

Po předání srdce byly děti seznámeny s principem S.O.S. vesniček a také Sluníčka. Dozvěděly se, co všechno Sluníčko pro ohrožené děti dělá. A následně jsme se šli podívat do jednoho ze dvou sluníčkových domečků. Mohli jsme nahlédnout, jak děti bydlí, kde si hrají a seznámit se s tetami, které se o ně báječně starají.

Pro naše žáky byl tento projekt obrovským přínosem. Nejen, že se společně pustili do práce na výtvarném i literárním zpracování a stal se z nich jednotný tým, ale také se seznámili s lidmi, kteří dělají pro cizí děti něco úžasného a snaží se jim pomoci v nelehké životní situaci. Mohli si tak uvědomit, jaké štěstí mají, když žijí ve spokojené rodině.

Projektem „Srdce s láskou darované” spolupráce se Sluníčkem rozhodně nekončí. Už na předání našeho daru se začaly objevovat další nápady, jak naši spolupráci prohloubit.

Už se na to moc těšíme.

Mgr. Hana Lejsková