Učitelský sbor – ZŠ Dukla 2016/2017

 

Jména zaměstnanců na fotografii:

1. řada zleva: H. Lejsková, L. Jurík, E. Doušová, D. Balcarová, P. Valouchová, A. Irmanová, J. Severová, M. Toušová, R. Chmelíková, D. Tonhauzerová,
2. řada zleva: H. Krejnická, M. Procházková, K. Špičková, M. Soukupová, J. Kurilová, K. Klimešová, J. Rožánková, D. Tyr, L. Pohlídalová, A. Liprtová, P. Žáčková
3. řada: H. Tvrdá, I. Plachá, R. Vacková, P. Slabý, R. Friedel
4. řada: P. Zeidlerová, M. Holečková, V. Beránek, V. Petr, A. Kulhavá