IROP 47

V současné době je škola zapojena do přípravné fáze projektu IROP 47 s názvem „Zajištění konektivity a pořízení vybavení odborných učeben pro základní školy Karlovy Vary“. V současné době probíhá schvalovací řízení. Tento projekt bude realizovat společně Odbor rozvoje a investic a Odbor Informačních technologií MMKV. V rámci projektových aktivit bude v budově Moskevská 25 a (školička) vybudována nová moderní multimediální učebna z bezbariérovým přístupem.