OBĚDY DO ŠKOL

Základní škola Dukelských hrdinů je zapojena do projektu kraje financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci „Obědy do škol v Karlovarském kraji“. Vybraným žákům bude v rámci tohoto projektu poskytován bezplatný oběd v naší školní jídelně. Zařazené děti jsou ze sociálně slabých rodin, jejichž způsobilost k podpoře je dána souvislým nárokem na poskytování dávky v hmotné nouzi v souvislém období 3 měsíců k rozhodnému datu 30.04.2017. Ověření způsobilosti provádí místně příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. Úřad práce rovněž informuje zákonné zástupce o povinnostech spojených se zařazením žáka do projektu.