PODPORA VÝUKY PLAVÁNÍ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Základní škola Dukelských hrdinů byla zařazena do projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017“. Cílem tohoto projektu je podpořit plaveckou výuku žáků základních škol, která je v našem státě organizována již od konce šedesátých let. Díky tomuto projektu byla škole přidělena dotace, která bude použita na částečnou úhradu dopravy žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět.