TALIS 2018

 

Škola je zapojena do pilotního šetření mezinárodního projektu TALIS 2018 s názvem Komplexní systém hodnocení, který mapuje názory a postoje učitelů a ředitelů k tématům profesního rozvoje, výuky, pedagogického vedení apod. Tento projekt je spolufinancován z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.