Rozvoj jazykových a technických dovedností

 

 

OPVK_hor_zakladni_logolink_CMYK_cz

Rozvoj jazykových a technických dovedností je název druhého projektu, do kterého se škola ve školním roce 2015/2016 zapojila ve třech klíčových aktivitách.

Škola z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, získala dotaci ve výši 967 592,- Kč.

První klíčovou aktivitou projektu je Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. Ta si klade za cíl cílevědomě posílit zájem mladé generace o technické obory a to rozvojem technických dovedností žáků ve školní dílně.
Finanční prostředky na tuto aktivity jsou použity na obnovu stávajícího vybavení školní dílny, na nákup nového nářadí a materiálu.
Této klíčové aktivity se budou účastnit žáci sedmých ročníků, kteří budou vytvářet dřevěné dopravní prostředky a značení na interaktivní výuku dopravní výchovy ve školní družině.
Práce ve školní dílně by měla žáky motivovat k technickému vzdělávání, resp. o kultivaci technických znalostí a dovedností.

Druhou a finančně nejnáročnější aktivitou je individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém a německém jazyce s využitím ICT formou Blended learningu. Ten umožňuje individualizované vzdělávání žáků zohledňující jejich aktuální úroveň jazykových znalostí a dovedností, individuální potřeby a možnosti rozvoje.
Této aktivitě je věnována největší pozornost a to z toho důvodu, že dobrá znalost cizího jazyka je nezbytná jak pro další vzdělávání, tak pro uplatitelnost na trhu práce.
Škola pro své žáky zakoupila celkem 405 licencí (44 na německý jazyk a 361 na anglický) pro výuku formou Blended learningu.

Třetí klíčovou aktivitou je individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém jazyce s využitím ICT formou Blended learningu. Cílem je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém jazyce. Licence na výuku Blended learningu byly pořízeny pro všechny učitele anglického jazyka, protože pro vzdělávání žáků a pro to, co se naučí, je zásadní role učitele, a aby učitel mohl efektivně vzdělávat s využitím kombinovaných výukových systémů, musí se vzdělávat v jazyce samotném a seznámit se s možností kombinovaného výukového systému a jeho zapojení do výuky.