Historické osobnosti

Málokomu se podaří navštívit muzea, ve kterých by mohl vidět historicky důležité osobnosti naší minulosti takto „pěkně pospolu”. Není nic lepšího, než když si člověk představí konkrétní osobnost a k ní nejdůležitější či nejcharakterističtější stavbu, dokument, knihu . . .

V úterý 13. prosince se žáci 4., 5., 6. a 7. ročníků zúčastnili komentované výstavy, kde měli možnost vidět osobnosti, které se významným způsobem zapsaly do historie naší země (Sámo, Konstantin a Metoděj, Přemysl Otakar I., Karel IV., Jan Hus, Jan Žižka, Rudolf II., J.A. Komenský, Marie Terezie a T. G. Masaryk). V průběhu výstavy se žáci aktivně zapojovali do výkladu a doplňovali ho svými znalostmi z hodin vlastivědy a dějepisu a dozvěděli se i další nové informace ze života těchto slavných osobností.

V závěru výstavy si žáci mohli prohlédnout detaily vystavených exponátů (Orbis pictus, alchymistickou laboratoř, maketu pevnosti Terezín a Karlova mostu, hlaholici, Zlatou bulu sicilskou…), vyfotografovat se s osobnostmi a též si mohli vyzkoušet psaní hlaholicí.