Výlet 5.A

Naše třída strávila pěkné dva dny u paní učitelky Holečkové, která nám umožnila na jejím pozemku stanovat. Stanování jsme si opravdu užili, neboť jsme nejen stanovali, ale museli jsme plnit i všelijaké úkoly. Zážitkem se stala i návštěva koní v nedalekém otovickém statečku. Zpestřením byla i návštěva našich rodičů a budoucího třídního učitele Ladislav Juríka, který se nás v září už těší.