ZŠ Dukelských hrdinů – stručné info

Základní škola Dukelských hrdinů je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Karlovy Vary. Najdete nás v centru města, v nádherné secesní budově na Moskevské 1117/25.

Od školního roku 2007/2008 se na naší škole žáci učí podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání START.

Vzdělávání a výchovu žáků zajišťuje kvalifikovaný učitelský sbor. Nabízíme výuku v moderně vybavených a specializovaných učebnách (např. multimediálních, jazykových, chemicko-fyzikální…).

Ve třetím ročníku začínají žáci s výuku anglického jazyka. Od sedmého ročníku mají žáci možnost výběru dalšího cizího jazyka: německý jazyk, ruský jazyk, anglický jazyk a konverzace v anglickém jazyce.

Naše škola nabízí odpolední program pro žáky 1. – 4. ročníků ve školní družině. Pro starší žáky od 5. do 9. ročníku je určena široká nabídka možností aktivního trávení času ve školním klubu. Stravování žáků je zajištěno ve vlastní školní jídelně. Zde je možnost volby jednoho ze dvou připravovaných jídel.

V rámci volnočasových aktivit je možné žáky přihlásit do zájmových kroužků: Florbal pro I. stupeň, Košíková pro I. stupeň, Sportovní hry pro II. stupeň, Sportovní gymnastika, Výtvarný kroužek pro I. stupeň, Kroužek výtvarných technik pro II. stupeň, Náprava řeči, Anglický jazyk pro 1. a 2. ročník, Ruský jazyk, Školní časopis, Matematické hrátky a Pěvecký kroužek.

Ve spolupráci s Pedagogickým centrem a Pedagogicko-psychologickou poradnou realizujeme výuku nadaných žáků. Pomáháme rovněž žákům se specifickými poruchami učení, jak ve výuce pomocí speciálně pedagogických metod, tak v ranních i odpoledních hodinách v rámci činnosti školní družiny a školního klubu.

Základní škola Dukelských hrdinů se stala pilotní školou v Kin-ballu. Kin-ball je nová míčová hra, která byla vyvinuta v Kanadě pro sportovní potřeby dnešní doby. Hlavní výhodou Kin-ballu je fakt, že každý člen týmu je nejméně 72% herního času v pohybu, vylučuje vyhraněný individualismus, jde především o spolupráci všech hráčů, ze hry nelze nikoho strategicky vyloučit, nemusíte být sprotovní talent.