Výsledky voleb do školské rady

Oznámení o výsledku voleb zástupců pedagogických pracovníků školy do školské rady

Dne 12. 06. 2024 proběhly volby zástupců pedagogických pracovníků školy do nové školské rady. Volební komise ve složení Mgr. Bc. Eva Doušová (ředitelka školy), Eva Knaizlová (sekretářka školy) a Jaroslava Zahradníčková (vedoucí školní jídelny) v 10,00 hodin otevřela volební schránku, provedla sčítání odevzdaných volebních lístků, kontrolu jejich platnosti a sčítání hlasů pro jednotlivé kandidáty. Poté vyplnila a podepsala protokol o volbách, který bude následně předán (včetně hlasovacích lístků) zřizovateli.

Do školské rady byli v souladu s volebním řádem zvoleni (v pořadí podle počtu hlasů):

Mgr. Ladislav Jurík, MBA, DBA

Mgr. Pavla Vyskočilová

 

Oznámení o výsledku voleb zákonných zástupců dětí do školské rady

Dne 17. 06. 2024 proběhly volby zákonných zástupců dětí do nové školské rady. Volební komise ve složení Mgr. Bc. Eva Doušová (ředitelka školy), Eva Knaizlová (sekretářka školy) a Mgr. Veronika Pavlová (výchovná poradkyně) provedla sčítání odevzdaných volebních lístků, kontrolu jejich platnosti a sčítání hlasů pro jednotlivé kandidáty. Poté vyplnila a podepsala protokol o volbách, který bude následně předán zřizovateli.

Do školské rady byli v souladu s volebním řádem zvoleni (v pořadí podle počtu hlasů):

Mgr. Lebedová Kateřina

Benešová Lucie

 

V Karlových Varech 17.06.2024

Mgr. Bc. Eva Doušová