Volby do Školské rady 2024

V závěru tohoto školního roku 2023/2024 končí tříleté funkční období školské rady při naší základní škole. Z tohoto důvodu vyhlašuji volby do nové školské rady, které proběhnou v průběhu měsíce června 2024.

Nová školská rada bude složena ze 6 členů, z nichž třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu volí korespondenčně zákonní zástupci žáků. Kandidáty zákonných zástupců navrhuje stávající Školská rada a třídní důvěrníci. Následně budou vytištěny volební lístky, které obdrží zákonní zástupci. Poté proběhne volba nových dvou členů do školské rady na další tříleté období.

Vyhlášení termínu voleb zástupců rodičů dětí do Školské rady

Termín voleb

10. 06. 2024 (vydání volebních lístků)

17. 06.2024 (odevzdání volebních lístků)

Volební komise:

Mgr. Bc. Doušová Eva

Mgr. Pavlová Veronika

Eva Knaizlová

Volby do Školské rady 2024

Volby do Školské rady 2024 termíny