Ocenění žáků a pedagogů 2024

Ve čtvrtek 30.05.2024 v prostorách společenské auly ZŠ Šmeralova Magistrát města Karlovy Vary ocenil nejúspěšnější žáky, pedagogy a další pracovníky mateřských, základních a základních uměleckých škol. Pamětní listy a drobné dárky převzaly vybrané osobnosti jednotlivých škol, které vynikají svými výsledky, úspěchy a nadstandardním přístupem k výuce nebo pracovním úkolům i prací nad rámec povinností.

Za Základní školu Dukelských hrdinů Karlovy Vary ocenění převzaly:

Žákyně z I. stupně

Sofie Chaloupková – žákyně 5. třídy (5.A)

„Sofinka je velmi kamarádská, talentovaná a rozumná. Je velice inteligentní a zároveň skromná. K ostatním kamarádům je shovívavá, dokáže lidi rozveselit, usmířit a hlavně povzbudit. Pohledem svých spolužáků rozhoduje spravedlivě, pro každého má milé slovo a také radu. Mohou se jí se vším svěřit a věřit jí. Je to takový jejich třídní anděl. Být s ní kamarád je prý super!“

 

Žákyně z II. stupně

Laura Ryšánková, žákyně 9. třídy (9.A) 

Laura navštěvuje ZŠ Dukelských hrdinů již devátým rokem. Od první třídy bylo zřejmé, že je to velmi zvídavá a svědomitá žákyně, která se učí s chutí a se zájmem. Plně si uvědomuje své možnosti, a má zdravé sebevědomí. V průběhu školních let reprezentovala školu v celé řadě soutěží a olympiád. V rámci školy se podílela i na organizaci mnoha celoškolních akcí jako byl například Vánočí School bazaar, zápisy do prvních ročníků, akademie školy či Mikulášská Pekelná stezka. Spolužáci jí mají rádi zejména pro její spravedlnost a ochotu každému pomoci. Ve volném čase se věnuje zejména vzdělávání v cizích jazycích. Absolvovala i celou řadu jazykových pobytů v zahraničí.

 

Zaměstnankyně školy

Mgr. Krejnická Hana , učitelka  na I. stupni

Paní Mgr. Hana Krejnická pracuje již řadu let na škole jako učitelka na prvním stupni. Pro „své děti“ vytváří ve třídě milou a přátelskou atmosféru. Vede děti k respektu, zvídavosti a touze po nových poznatcích. Svým obětavým a chápavým přístupem provází již mnoho generací žáků vzděláním a dospíváním.

 

Všem třem oceněným srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů v osobním i profesním životě.