Halloweenské dopoledne ve 4. A

Dne 27.10.2015 si třída 4. A užila halloweenské dopoledne.

Žáci se seznámili s oslavou Halloweenu v anglicky mluvících zemích, na Čj pracovali s textem, na Tv hráli různé pohybové hry, v hodině matematiky řešili logické slovní úlohy a na Aj se naučili nová slovíčka s obrázky. Při hodině čtení se pokusili porovnat svátek Halloweenu a Dušiček, hledali rozdíly ve zvycích a na závěr si přečetli úryvek z knihy J.K.Rowlingové „Harry Potter”.

Mgr. Hana Lejsková

Halloweenské dopoledne ve 4. A