PANÍ UČITELKY BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 se bude konat ve středu 10. dubna 2024 od 13:00 do 18:00 hod. v hlavní budově školy

 

Představujeme vám paní učitelky budoucích prvňáčků:

 

Mgr. Pavla Valouchová (1.A)

„JEDINĚ DĚTI VĚDÍ, CO HLEDAJÍ“

Antoine de Saint-Exupéry

Ráda s dětmi komunikuji a podporuji jejich vlastní názor a kreativitu. Prioritou je pro mě společné a přátelské prostředí, ve kterém si děti vzájemně pomáhají, respektují se a nebojí se dělat chyby, které je posunují dál. Mým cílem je vychovat a vzdělat sebevědomé osobnosti, které se nebojí vyjádřit svůj názor a zároveň kriticky přemýšlet a ověřovat si získané vědomosti. Výuka je pro mě výzva a radost.

 

 

Mgr. Romana Vacková (1.B)

„ŠKOLA MÁ BÝT DOMOVEM LÁSKY A TRPĚLIVOSTI “

Jakub Jan Ryba

Snažím se dětem vytvořit příjemné a bezpečné prostředí, kde mohou být samy sebou a zažívat úspěch.

Jen v pohodové atmosféře mohou děti podávat výkony, aniž by pociťovaly zátěž.

„Kdo si hraje, nezlobí“, aneb „zase jsme se dnes neučili, jenom jsme si hráli“…… je cílem a výsledkem aktivního činnostního učení.

 

Těšíme se na Vás.