VSTUP DO BUDOVY JÍZDÁRENSKÁ č. 2

VÁŽENÍ RODIČE,

 

V BUDOVĚ JÍZDÁRENSKÁ 2 BYLO NOVĚ NAINSTALOVÁNO BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ.

 

PRO VYZVEDNUTÍ DÍTĚTE Z DRUŽINY A PŘÍPRAVNÉHO ROČNÍKU POUŽIJTE TELEKOMUNIKAČNÍ SYSTÉM, KDE SVOJI NÁVŠTĚVU OHLÁSÍTE PANÍ VYCHOVATELCE NEBO PANÍ UČITELCE.

 

ROVNĚŽ VÁS DŮRAZNĚ ŽÁDÁME, ABYSTE BEZ VYZVÁNÍ NEVSTUPOVALI DO BUDOVY A NEZDRŽOVALI SE V PROSTORÁCH ŠKOLNÍ JÍDELNY A DRUŽINY.

 

VĚŘÍME, ŽE ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI DĚTÍ JE I VE VAŠEM ZÁJMU.

 

Mgr. Bc. Eva Doušová

ředitelka školy