4. A v Galerii umění Karlovy Vary

Dne 25.2.2016 se třída 4. A zúčastnila interaktivního programu Báseň přírody k výstavě Jiřího Johna, jednoho z nejuznávanějších autorů 2. pol. 20. století, oceňovaného i v zahraničí, tvůrce neopakovatelně poetického a působivého výtvarného výrazu. Hravý  90timinutový program byl přizpůsobený věkové katergorii dětí. Žáci se  seznámili s autorovým malířským i grafickým tématem – příroda, její řád, každoročně se opakující přírodní procesy a zákonitosti, její krása a síla.