Kellner

Škola obdržela grant z nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION na zabezpečení nákladů spojených s plněním povinné školní docházky nezletilých dětí uprchlíků z UA. Tato finanční částka je použita na náklady spojené s materiálním a personálním zabezpečením výuky těchto žáků. 

Díky tomuto grantu může škola nadále poskytovat jazykovou přípravu ukrajinským žákům, kterým již vypršela lhůta 12 měsíců školní docházky pro poskytování bezplatné jazykové přípravy. Grantový příspěvek jsme využili na zřízení pozice učitele OMJ a zajištění párového učitele, též pro financování odměn pro pedagogy, kteří pracují s ukrajinskými žáky. S velkým přílivem nových žáků z Ukrajiny jsme byli nuceni řešit i materiální dovybavení. Proto škola pořídila nový školní nábytek do jedné z tříd na I. stupni a ineraktivní tabuli.