Platba za školu v přírodě

Platba za školu v přírodě bude provedena bankovním převodem na účet 193 011 602/0300. K platbě nutno přiřadit variabilní symbol 3 + uvést jméno žáka + uvést třídu, ze které žák je. Cena pobytu je 5 000,- Kč, nutno zaplatit do 24.11.2023. V případě požadavku na rozdělení platby na zálohu (2 500,- Kč) a doplatek (2 500,- Kč) se zákonní zástupci žáků spojí s třídním učitelem a domluví se individuálně.
Mgr. Bc. Eva Doušová