Třídní schůzky

V úterý 21. listopadu 2023 se konají třídní schůzky pro I. stupeň  (od 16:30 hod.) a třídní schůzky pro II. stupeň (od 17.00 hod.) v kmenových třídách.

 

Program dne 21.11. 2023 

Pedagogická rada 14:10 hod. /sborovna.

Beseda s odborníkem pro rodiče žáků 8. ročníků /15:00/učebna ČJ 2.p. II.st.

Schůzka třídních důvěrníků 15:30 hod. / učebna Hv 1. patro II.st.

Třídní schůzky I. stupeň 16:30 hod. / v kmenových třídách.

Třídní schůzky II. stupeň 17:00 hod. / v kmenových třídách.