Kam po škole????

Věčná otázka deváťáků na začátku školního roku.
Naši deváťáci měli ve čtvrtek 12.10.2023 možnost seznámit se s některými středními školami Karlovarského kraje na výstavě v SPŠ OSTROV „Kam po škole“. Mnoho z nich si odneslo cenné informace, které jim pomohou při jejich rozhodování. Na jednotlivých stanovištích se seznamovali s programy škol, poznali některé vyučující a pohovořit si mohli i se studenty, z nichž někteří jsou bývalými žáky naší školy.