Šikulky v nultém ročníku

Hra s barvami v nultých ročnících a otisk jablíčka 🍎