Adapťák 6.A a 6.B

Třídy 6.A a 6.B v prvním zářijovém týdnu vyrazily na společnou akci se svými novými třídními učitelkami. Adaptační pobyt byl zaměřen zejména na vzájemné poznávání, oživení přátelských vztahů po prázdninovém odloučení, ale také pobyt v přírodě v okolí Kyselky.