Výlet 5.A a 5.B – Pražský hrad

V úterý 16.5.2023 jsme se vydali na výlet do Prahy. Těšili jsme se na prohlídku Pražského hradu. S paní průvodkyní jsme si prohlédli chrám sv. Víta, Václava a Vojtěcha s ostatky našich panovníků, baziliku s. Jiří, Vladislavský sál, Zlatou uličku a hladomornu v Daliborce. Z Hradu jsme se vydali Nerudovou ulicí (někdejší Královskou cestou) přes Malou Stranu ke Karlovu mostu. Zastavili jsme se před sochou Jana Nepomuckého a na chvíli pozorovali práci restaurátorů na obnově dalších soch. Poslední zastávka patřila Národnímu divadlu, ke kterému právě na den před 155 lety byl položen základní kámen. Výlet se nám moc líbil, na vlastní oči jsme mohli propojit skutečnost s poznatky z vlastivědy.

Tato aktivita byla hrazena z Dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – Výzva na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků, v rámci Projektu DuklaNPO, Rozhodnutí: MSMT-29610/2022-1, Evidenční číslo projektu: 0035/PODSKOL/2022.

Fotogalerie z návštěvy Pražského hradu: