Projekt Dukla NPO

Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary je od září 2022 zapojena do projektu

Implementace reformy 3.2.2 Národního plánu obnovy. Investice podporuje školy s vyšším poměrem sociálně znevýhodněných žáku a řeší nerovnosti ve vzdělávání v souladu s cíli Strategie 2030+.