DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 7.3.2023

Milí předškoláčci,

blíží se období vašeho prvního vstupu do školy. Rádi bychom vám ukázali, že naše škola je místem, kam chodí děti rády a kde se kromě učení dá zažít spoustu radosti, tvoření, zábavy, sportu i odpočinku. Přijďte se k nám s rodiči podívat na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

v úterý 7. března 2023 od 14.00 do 17.00 hod.

V rámci této návštěvy budete mít možnost:

  • prohlídnout si všechny tři budovy školy (hlavní budova, školička pro budoucí prvňáčky, budova školní družiny a jídelny, předškolní třídy)
  • zúčastnit se “pohádkové stezky” s plněním zábavných úkolů ( v hlavní budově v pavilonu pro I. stupeň)
  • můžete se zúčastnit komentované prohlídky školy (sraz v 16.00 hod. v 1. patře hlavní budovy – před sborovnou)

Moc se na vás těšíme a rádi vás poznáme. Pozvání platí též pro děti, které se budou ucházet o místo v předškolní třídě (nultém ročníku).

Učitelé ZŠ Dukelských hrdinů Karlovy Vary.