ZMĚNA CEN OBĚDŮ VE ŠKOLNÍ JDELNĚ

Od 01.01.2023 dojde k úpravě cen obědů ve školní jídelně.

Ceny obědů jsou vzhledem k nákladům na jejich výrobu stanoveny následovně:

 

Kategorie dětí školy od 3- 6 let za 1 oběd:                        27,- Kč

Kategorie dětí školy od 7- 10 let za 1 oběd:                      27,- Kč

Kategorie dětí školy od 11- 14 let za 1 oběd:                    28,- Kč

Kategorie dětí školy od 15- 18 let za 1 oběd:                   28,- Kč

Zaměstnanci školy včetně důchodců:                               30,- Kč

 

Zaměstnanci jiných ZŠ a MŠ za 1 oběd:                           57,- Kč

Cena oběda pro cizí strávníky:                                            62,- Kč          

 

 Mgr. Bc. Eva Doušová

 ředitelka školy