Bazárek pro Žirafu – aktuálně

V letošním roce jsme zopakovali úspěšný bazárek pro Žirafu, kde měli žáci možnost prodat své hračky, stavebnice a knihy, ze kterých již vyrostli. Celá akce se odehrála v pátek 7.10.2022 v atriu školy. Zájem byl veliký, zúčastnili se všichni, od těch nejmenších z přípravky, až po ty nejstarší z devátých ročníků. Atmosféra bazárku byla naprosto famózní, prodejci hlasitě propagovali své zboží na stánku a u pultíků se tlačily koupěchtivé davy. Za hodinu čistého času bylo prodáno zboží v hodnotě 19.551,- Kč, přičemž se ceny pohybovaly v řádech jednotek či desítek korun.

Výtěžek 19.551,- Kč bude předán  centru Žirafa k jejich dalšímu rozvoji a činnosti.

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem zúčastněným za to, že přispěli na dobrou věc.

Zvláštní poděkování patří našim deváťákům, kteří pomohli celou akci organizačně zajistit.