Operačního programu Jana Amose Komenského

Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary se zapojila do Operačního programu Jana Amose Komenského, který je spolufinancován Evropskou unií.

V rámci tohoto projektu bude škole poskytnuta personální podpora školního speciálního pedagoga, kariérového poradce a dvojjazyčného asistenta. V rámci přímé podpory žáků bude realizována i šablona zaměřená na využívání inovativních metod ve výchovně vzdělávacím procesu. Rovněž budou v rámci projektu realizovaná komunitní seetkání zákonných zástupců žáků s odborníky, kde budou realizované různé workshopy a přednášky.