„Všech pět pohromadě”

Naše škola je součástí projektu SUPREME MH „Monitoring a posilování duševního zdraví dětí a dospívajících“, jehož cílem je podpořit duševní zdraví a pohodu žáků ve věku 11-13 let. Projekt začne ve školním roce 2021/2022.

Projekt vznikl v reakci na zvyšující se potřebu věnovat se duševnímu zdraví mladé populace. Jedním z jeho cílů je zavedení vzdělávacího programu „Všech pět pohromadě“ do předmětu Výchova ke zdraví. V naší škole se tohoto programu zúčastní žáci 6. ročníku.

Program „Všech pět pohromadě” zvyšuje znalosti žáků o duševním zdraví a zlepšuje jejich sociální a emoční schopnosti a dovednosti. Byl vytvořen výzkumnými pracovníky Národního ústavu duševního zdraví ve spolupráci s Nadací RSJ. V letech 2018 až 2020 byl pilotován na 25 základních školách, nyní dochází k implementaci na dalších téměř 70 školách Karlovarského a Plzeňského kraje.

Projekt vznikl ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, Českou školní inspekcí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a je financován za podpory fondů EHP 2014-2021. Více informací o projektu naleznete na  http://www.supreme-mh.cz nebo http://www.vsechpetpohromade.cz