Ocenění Města Karlovy Vary

Ve středu 15.06.2022 v prostorách společenské auly ZŠ Šmeralova Město Karlovy Vary ocenilo nejúspěšnější žáky, pedagogy a další pracovníky mateřských, základních a základních uměleckých škol. Pamětní listy a drobné dárky převzaly vybrané osobnosti jednotlivých škol, které vynikají svými výsledky, úspěchy a nadstandardním přístupem k výuce nebo pracovním úkolům i prací nad rámec povinností.

Ocenění žáci ZŠ Dukelských hrdinů

I. stupeň

Jáchym Vajnar – žák 5. B

Jáchym je žák, o kterém jeho třídní učitelka s úsměvem říká, že je vždy „na příjmu“.  Mezi dětmi vyniká nejen vědomostmi, znalostmi a na svůj věk neobyčejným rozhledem, ale i úžasnou výřečností a pohotovostí vyřešit jakýkoli problém. V třídním kolektivu je velmi oblíben. Dokáže vycítit, když někdo ze spolužáků potřebuje jeho pomoc, kterou je ochotný okamžitě poskytnout. Jáchym se účastnil celé řady logických olympiád. Nejúspěšnější však byl v soutěži Finanční gramotnost, kde se probojoval až do celostátního kola.

Fotogalerie z předání ocenění J. Vajnarovi:

 

II. stupeň

Natálie Nejezchlebová, žákyně 9. A

Natálie navštěvuje ZŠ Dukelských hrdinů již devátým rokem. Od první třídy bylo zřejmé, že je to pilná a rozumná žákyně, která se učí s chutí a se zájmem. Plně si uvědomuje své možnosti, má zdravé sebevědomí a za výsledky své práce nese plnou zodpovědnost. Natálka je velmi empatická osobnost, umí naslouchat druhým, zcela respektuje jejich názory a přesvědčení, ke spolužákům je velmi tolerantní. Dokáže přiznat chybu a poučit se z ní. Dovede se vcítit do situací ostatních lidí. Díky své osobnosti byla zvolena i předsedkyní Žákovského parlamentu, který úspěšně řídí. Natálka je všestranně nadaná a projevuje zájem o celou řadu vyučovacích předmětů. Opakovaně se úspěšně zúčastnila celé řady vědomostních soutěží. Získané znalosti a dovednosti v jednotlivých vzdělávacích oblastech je plně připravená využít na střední škole, kterou si vybrala takzvaně podle svého srdce. Bude se věnovat grafickému designu.

Fotogalerie z předání ocenění N. Nejezchlebové:

 

Oceněný pracovník ZŠ Dukelských hrdinů

Mgr. Miriam Čermáková

Paní Miriam Čermáková pracuje již řadu let na škole jako učitelka cizích jazyků a kariérová poradkyně. V posledních těžkých letech, která zasáhla celé školství byla výrazným motorem a rádkyní celého pedagogického sboru. V období „covidu“ byla průkopnicí on line vysílání, kdy vyhledávala všechny možné postupy a metody pro online výuku, které následné předávala svým kolegům a kolegyním. V současné době ve spojitosti s ukrajinskou krizí a obrovským přílivem nových žáků do školy se díky své znalosti ukrajinštiny stala „rádkyní pro všechny“, ať již vedení školy, pedagogický sbor, žáky,  tak i jejich zákonné zástupce. Díky svému širokému srdci dokáže v této době poskytovat i výraznou psychickou pomoc a podporu pro všechny, kteří to potřebují.

Fotogalerie z předání ocenění Mgr. Čermákové: