Ilustrace pohádky

Žáci naší školy se zůčastnili výzvy k ilustrování pohádek spisovatele Petra Březiny. Ten napsal Pohádky pro děti z Ukrajiny. Naše škola dostala k ilustraci pohádku O pekaři Kváskovi, loupežnících a tlustovníku. Žáci od 3. do 7. ročníku se v hodinách výtvarné výchovy pokusili zachytit hlavní dějovou linku a vytvořili řadu krásných ilustrací. Bylo velice obtížné vybrat 30 nejpovedenějších obrázků a odeslat je. Proto jsme se s panem spisovatelem Březinou domluvili, že dodatečně pošleme další práce. Nejhezčí obrázky jsou v současné době vystaveny na nástěnce v hlavním vestibulu školy.

Pohádky pro děti z Ukrajiny