Třídní schůzky

21.04.   Pedagogická rada 14.15 hod.

21.04.    Schůzka třídních důvěrníků 16.00 hod.

21.04.    Třídní schůzky I. stupeň 16.30 hod.

21.04.    Třídní schůzky II. stupeň 17.00 hod.