Poděkování za sponzorování obědů

Vedení školy by rádo touto cestou poděkovalo za finanční sponzorský dar jedné z babiček našeho žáčka, prostřednictvím kterého se daří hradit obědy dětem, jejichž rodiče se dostali do tíživé finanční situace. V současné době je část těchto peněz použita pro úhradu oběda pro „malého školáčka z Ukrajiny“, který se spolu s maminkou přijel schovat k nám do republiky před válkou.

Všichni jsme rádi, že se okolo nás nachází lidé s tak širokým srdcem. Ještě jednou veliké díky.

 

Mgr. Bc. Eva Doušová

ředitelka školy