Národní plán doučování

Národní plán doučování

ZŠ Dukelských hrdinů je od září 2021 zařazena do Národního plánu doučování žáků, v rámci kterého se snaží zmírnit dopady výluky prezenční výuky způsobené pandemií COVID – 19.

Žáci se mohou účastnit různých hodin doučování z českého jazyka a literatury, matematiky a její aplikace, cizích jazyků nebo výuky informačních technologií. Tyto hodiny jsou specifické svoji flexibilitou (přizpůsobení se probíraného učiva aktuálním potřebám jednotlivých žáků, volba žáků, kterých hodin se chtějí účastnit) a rovněž pestrostí a zajímavostí učebních pomůcek a výukových metod.

Všechny aktivity jsou zabezpečeny kmenovými zaměstnanci školy.

doučování-leták