Platba za ŠD od ledna 2022

Poplatek za ŠD se provádí bezhotovostně bankovním převodem na účet školy a nebo hotově u vedoucí školní družiny Bc. Tamary Kanalašiové.

 

Platbu hotově je třeba uhradit vždy do 15. dne každého měsíce. Je možné zaplatit více měsíců dopředu.

 

Bezhotovostní platbu proveďte na číslo účtu 193011602/0300 pod variabilním symbolem 1. Do zprávy pro příjemce je nutné uvést ŠD jméno žáka a třída (např. ŠD Novák 3.A).  V případě sourozenců proveďte platbu pro každého zvlášť. Platba je možná pouze v minimální výši 1000 Kč. Pololetní platbu proveďte do 15.9. na první pololetí a do 15.2. na druhé pololetí školního roku.