Projekt “Trenéři ve škole”

Naše základní škola vstoupila do projektu Trenéři ve škole v rámci výzvy “Podpora činnosti sportovních trenérů a fyzioterapeutů na MŠ a ZŠ 2021”. Realizace tohoto projektu bude probíhat v období září – prosinec 2021.

 

Cílem tohoto programu je pomáhat dětem objevit lásku k pohybu, rozpohybovat všechny děti, nejen ty nadané.

Program Trenéři ve škole je založen na propojení sportů, které v pravidelné rotaci ve standardních hodinách tělocviku na 1. stupni základních škol nabízejí dětem pestrou pohybovou činnost. Tím vytváří pozitivní vztah k pohybu a tím i zlepšení vzdělanosti společně s dosažením mentálního a fyzického zdraví.

Projekt je realizován v hodinách TV v 1. a 2. ročníku. Jedním ze základních principů programu je zákaz náborů. Žáci nejsou tlačeni do konkrétního sportu, ale záměrem aktivit je, aby si později sami vybrali. Žáci se v hodinách tělesné výchovy seznámí se základy fotbalu, florbalu, karate, golfu, basketbalu, hokeje a volejbalu.

Fotogalerie z již realizovaných hodin:

Video z nácviku karate:

Fotogalerie z nácviku florbalu:

Video z nácviku minikopané (rozcvička):

Fotogalerie z nácviku minikopané (rozcvička):

Fotogalerie z nácviku golfu: