Rozvoj vzdělanosti III

Naše škola je v současné době zapojena do projektu Rozvoj vzdělanosti III. Aktivity tohoto projektu probíhají jak v rámci základní školy, tak i mimoškolních aktivit. Jedná se o následující šablony:

  1. Školní speciální pedagog-personální podpora ZŠ (výše dotace 206 610 Kč).

Cíl aktivity: poskytnutí dočasné personální podpory škole zřízením pozice školního speciálního pedagoga, který bude provádět diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb žáků a bude pomáhat vytvářet a zlepšovat podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálně vzdělávacími potřebami.

  1. Školní kariérový pedagog-personální podpora ZŠ (výše dotace 62 970 Kč).

Cíl aktivity: poskytnutí dočasné personální podpory škole zřízením pozice školního kariérového poradce, který bude působit jako podpora žáků základní školy při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace.

  1. Využití ICT ve vzdělávání (výše dotace 128 000 Kč).

Cíl aktivity: rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií.

  1. Klub pro žáky ZŠ (výše dotace 211 640 Kč).

Cíl aktivity: realizace volnočasového klubu pro žáky školy, která by měla vést k rozvoji jejich klíčových kompetencí a bude zaměřena na oblast ICT a kybernetiky.

  1. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem (výše dotace 105 820 Kč).

Cíl aktivity: podpora žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím doučování.

  1. Projektový den ve výuce (výše dotace 10 512 Kč).

Cíl aktivity: rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji kompetencí (povinná aktivita).

  1. Projektový den mimo školu (výše dotace 6 279 Kč).

Cíl aktivity: rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji kompetencí (povinná aktivita).

Celkové náklady na projekt činní 731 831 Kč a budou na základě naplnění výstupů těchto jednotek zjednodušeného projektu plně hrazeny z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu.