Výuka pro žáky II. stupně v karanténě a nemocné

Vážení rodiče, milí žáci

V současné době je hodně žáků doma z důvodu vysoké absence v důsledku karantény částí tříd (žádná třída nemá k dnešnímu dni KHS nařízenou karanténu jako celek) a též vyšší nemocnosti. Našim cílem je zprostředkovat i těmto žákům účast na výuce, a to formou kombinované výuky.

  1. Žáci, kteří se mohou účastnit prezenčního vzdělávání mohou nadále chodit do školy.
  2. Žáci, kteří jsou v karanténě či žáci nemocní (pokud to jejich zdravotní stav dovolí) se mohou připojit přes kalendář TEAMS na hodinu podle rozvrhu. Zde budou součástí hodiny a budou moci plnit zadání, které vyučující bude přenášet přes TEAMS. Jedná se o hlavní předměty (český jazyk, matematika, anglický jazyk, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, dějepis, další cizí jazyk 7. – 9. roč., občanská výchova 8. – 9. roč., svět práce 9. roč.).
  3. Vzhledem k současné pracovní neschopnosti některých vyučujících budou z tohoto plánu hodin dočasně vyjmuty některé předměty (český jazyk 6.A a 6.B, dějepis 6.A a 6.B, matematika 6.B, 7.A a 7.B, chemie 8.A, 8.B, 9.A a 9.B, přírodopis 9.B. V prezenční výuce budou tyto hodiny suplované a nebudou probíhat online.
  4. Prosíme žáky, kteří zůstali doma, aby kontrolovali též Bakaláře z důvodu zasílání aktuálních informací o výuce a o dalším vývoji situace.
  5. Pokud mají žáci problém s hesly na TEAMS, kontaktujte Mgr. Lejskovou pro zajištění nového přístupu (přes Bakaláře).

Mgr. Bc. Hana Lejsková