Třídy v karanténě

Žákům, kteří se dostali do kontaktu s osobou pozitivní na covid-19 je  Krajskou hygienickou stanicí Karlovy Vary nařízená karanténa v délce 14 dní.

Tato karanténa se netýká žáků, kteří mají dokončené očkování či jsou v ochranné lhůtě 180 dní po prodělání nemoci covid-19.  Tuto skutečnost je nutné doložit formou potvrzení v kanceláři školy. Tito žáci dle rozhodnutí zákonného zástupce mohou dál chodit do školy (budou zařazeni do jiné třídy) nebo se rodiče mohou rozhodnout, že budou doma společně se zbytkem třídy na online výuce. Toto rozhodnutí je zapotřebí nahlásit třídním učitelům.

 

 Třídy v karanténě:

od 18.11.2021 – 7.B, 8.B, 9.A, 9.B

od 19.11.2021 – 5.B

 

ORGANIZACE VÝUKY

  1. Výuka probíhá online prostřednictvím TEAMS

  2. Návrat k prezenční výuce připadá v úvahu, pokud žák v karanténě podstoupí 5. – 7. den od posledního kontaktu s Covid pozitivní osobou PCR test s NEGATIVNÍM výsledkem

  3. Kdo PCR test nepodstoupí, musí zůstat v karanténě 14 dní od posledního kontaktu s pozitivní osobou (viz info KHS níže)

 

Možný termín obnovení prezenční výuky v případě NEGATIVNÍCH  PCR testů:

7.B, 8.B, 9.A, 9.B – pondělí 22.11.2021

5.B – úterý 23.11.2021

V případě, že dojde k návratu žáků do školy (více jak 50 %), ukončuje se  online výuka a přechází se na výuku prezenční.

 

INFORMACE KHS PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Karanténa začíná dnem kontaktu s pozitivně testovanou osobou a trvá minimálně 14 dní, lze ji však zkrátit provedením PCR testu a to 5. – 7. den od kontaktu s Covid pozitivním. Karanténa se negativním výsledkem PCR testu ukončí a do školy se pak mohou žáci teoreticky vrátit 8. den.

Pro urychlení trasování Vás v současné chvíli, kdy počet žáků a pedagogů v karanténě stoupá a kapacity trasujících pracovníků jsou již na hranici možností, prosíme o vyplnění sebetrasujícího formuláře, který přijde sms zprávou na vaše telefonní číslo. V tomto sebetrasování je důležité vyplnit všechny údaje včetně emailové adresy, na kterou se při správném vyplnění doručí i žádanka k odběru PCR metodou.

Vyplněním sebetrasujícího dotazníku získáte žádanku prakticky ihned a můžete se objednat do odběrového místa na PCR test (např. rezervacekk, labin).

 

Sebetrasování – podrobný postup

Jak postupovat, pokud jsem byl v kontaktu s COVID-19 pozitivním?

V tomto případě obdržíte na Váš mobilní telefon SMS zprávu s textem:

„Pro X.Y.: Dne 01.01. jste byl/a v epidemiologicky vyznamnem kontaktu s COVID-19 pozitivni osobou. Vyplnte formular sebetrasovani na https://trasovani.mzcr.cz/rizikovy (kod XXXX a PIN ZZZ, platny 6 hodin), kde si sami vystavite eZadanku na PCR test. Dodrzujte pravidla KARANTENY. Karantena se nevztahuje na osoby plne ockovane nebo do 180 dnu od prodelani COVID-19, ktere nemaji priznaky onemocneni. Vice info https://covid.gov.cz/rk

Posléze můžete ve stanoveném časovém intervalu (nyní 6 hodin od přijetí sms) vyplnit formulář sebetrasování. Výhodou vyplnění tohoto formuláře je, že celý proces urychlíte a v případě, že budou vyplněny všechny potřebné údaje, nebudete muset absolvovat trasovací telefonický hovor. Sebetrasování prosím vyplňujte i v případě, že jste plně očkováni či jste prodělali onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech. Systém vaše očkování či předchozí pozitivitu rozpozná. Pro úspěšné vyplnění sebetrasovacího formuláře je třeba vždy vyplnit všechny požadované údaje a dojít až na konec sebetrasovacího formuláře, kde je vám sděleno, zda jste či nejste v karanténě. Pokud nestihnete formulář vyplnit do 6 hodin, Vaše tel. číslo bude zařazeno do fronty pro trasovací hovor.

Další výhodou je, že Vám automaticky bude vystavena eŽádanka na PCR test a nemusíte čekat na její vystavení v rámci trasovacího tel. hovoru. Na PCR test se objednejte v rozmezí 5.-7. dne od rizikového kontaktu (v případě společné domácnosti 5.-7. den od testování nakaženého člena domácnosti).

Pokud jste zákonný zástupce dítěte, může vám přijít sms se sebetrasováním pro vaše dítě, jelikož sms se v případě trasování ve školských zařízeních odesílají na tel. čísla zákonným zástupcům.

Více informací zde: https://covid.gov.cz/rk

Vyplněním sebetrasování nám ušetříte čas, který budeme moct věnovat dalších čekajícím ve frontě za Vámi. Přispějete tak i Vy k lepšímu zvládnutí epidemie a návratu k běžnému životu nás všech.

Vašeho aktivního přístupu si velice vážíme a děkujeme za spolupráci.

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech