Testování na COVID-19

V pondělí 22. a 29. listopadu 2021 proběhne v celé ČR testování žáků základních a středních škol Ag testy.

Také na naší škole se budou žáci 22. a 29. lisopadu 2021 testovat první vyučovací hodinu.

Testováni nebudou žáci, kteří jsou plně očkováni (po uplynutí ochranné lhůty 14 dnů) a žáci, u kterých po prodělané nemoci covid-19 neuplynulo více než 180 dnů.

Prosíme zákonné zástupce, jejichž děti absolvovaly očkování či prodělaly nemoc COVID-19, aby ve škole odevzdali POTVRZENÍ (nejpozději do pátku 19.11.2021).