Informace pro zákonné zástupce – karanténa

1.Informace ohledně karantény

Pokud bylo vaše dítě během pobytu ve škole v rizikovém kontaktu s osobou, u které bylo laboratorním vyšetřením prokázáno onemocnění COVID-19, bude nařízena karanténa, která se vztahuje pouze na osoby z rizikového kontaktu, ne na jeho rodinné příslušníky.

Součástí karanténních opaření je i RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, který je nezbytný podstoupit 5. – 7. den od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. V případě negativního výsledku testu a bezpříznakového zdravotního stavu může být karanténa ukončena po sedmi dnech. V tomto případě se žák může vrátit do školy a musí se prokázat negativním výsledkem PCR testu (písemným nebo elektronickým). Pokud žák test nepodstoupí, musí dodržet 14-ti denní karanténu. Po té se může vrátit do školy.

2.Informace ohledně nároku na o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)

Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zákonný zástupce tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který vydá škola (sekretariát) ve 2 vyhotoveních. Tiskopis má dva díly. Druhý díl slouží pro situaci, kdy se vystřídají osoby, které pečují o dítě po dobu uzavření zařízení. Pokud nárok na ošetřovné uplatňuje pouze jedna pečující osoba, druhý díl se nepoužije.

Zákonný zástupce doplní část B tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.

Žádost o ošetrovné