Soutěž finanční gramotnost – 11. ročník

Milí žáci,

v minulých dnech právě odstartoval  11. ročník Soutěže finanční gramotnost. V loňském školním roce jsme měli velice úspěšné žáky, kteří se z prvního místa v okresním a následně krajském kole propracovali až do státního finále (V. Klausnerová, J. Vajnar a K. Balbyškin), kde skvěle reprezentovali naši školu. Doufám, že i letos bude dost zájmeců o tuto soutěž z oblasti financí.

Co pro to můžete udělat?

Přihlásit se do školního kola, které se pořádá online.

Žáci 1. – 5. ročník (I. kategorie):

Zadejte klíč EOBGBBLL, kterým se následně sami přihlásíte do soutěže a složíte školní kolo:

https://soutez.financnigramotnost.cz/login?registration

v záložce „Registrace žáka“.

 

Žáci 6. – 9. ročník (II. kategorie):

Zadejte klíč LN5EEBSG, kterým se následně sami přihlásíte do soutěže a složíte školní kolo:

https://soutez.financnigramotnost.cz/login?registration

v záložce „Registrace žáka“.

 

Zaregistrujte se a můžete vyplnit otázky školního kola. Tři nejúspěšnější žáci za I. stupeň a II. stupeň pak následně vytvoří tříčlenný tým, který bude školu reprezentovat v okresním kole.

 

 

O soutěži

Tisíce školáků se každý rok utkávají v Soutěži finanční gramotnost. Nejnovější ročník právě odstartoval. Hlásit se do něj mohou děti prostřednictvím svých škol až do poloviny prosince. Soutěží všichni, od nejmenších až po studenty na střední. V rámci svých věkových skupin porovnávají své znalosti o hospodaření a fungování světa peněz. Ty nejlepší čeká jarní finále na půdě ČNB. Dospělí pak na výsledcích vidí, nakolik kvalitní je výuka finanční gramotnosti na jednotlivých školách.

V soutěži děti čekají otázky týkající se běžných životních situací. Ty, které nejúspěšněji projdou školními a okresními koly, pak čekají napínavá krajská klání. A ty nejlepší i slavnostní finále, jež proběhne v dubnu v Praze.

„Dětem i teenagerům dává soutěž možnost poměřit své síly s vrstevníky z celé země. Pedagogům pak nabízí jedinečný vhled do míry finanční gramotnosti českých dětí,“ popisuje Marta Gellová, předsedkyně Rady EFPA ČR. Učitelé podle ní na výsledcích jasně uvidí, jak si stojí jejich děti v porovnání s ostatními. A mají tak další nástroj, jenž jim pomůže zhodnotit přínosy výuky finanční gramotnosti, která na jejich škole v jednotlivých ročnících probíhá.

V loňském ročníku si v kategorii nejmenších dětí nejlépe vedli žáci z 10. základní školy Plzeň. Stejné škole patřilo prvenství i v kategorii žáků na druhém stupni.  Mezi středoškoláky pak prvenství obsadily dva týmy, a to studenti ze SPŠ v Břeclavi a ze ŠVP v Šumperku.

Finanční gramotnost dětí je pro budoucnost klíčová

Soutěž Finanční gramotnost připravuje organizace METODICA spolu s Evropskou asociací finančního plánování (EFPA) a s podporou MŠMT ČR.

Hlavním partnerem je Abeceda peněz od České spořitelny, což je největší program na finanční vzdělávání dětí v ČR. „Abeceda peněz má mnohaleté zkušenosti s výukou finanční gramotnosti dětí všech věkových kategorií. Věnujeme se jim osobně i prostřednictvím on-line hodin. S pomocí profesionálních pedagogů pro ně vyvíjíme hry, soutěže a další pestré výukové programy,“ popisuje David Hubáček, který má finanční vzdělávání v České spořitelně na starosti. Pro učitele a rodiče pak Abeceda peněz připravila kompletní sadu materiálů a metodických listů včetně detailních podkladů pro interaktivní výuku. „Díky tomu, že Abeceda peněz funguje jak prezenčně, tak online, si mohou učitelé vybrat, jakou formu zvolí. Stejně tak se mohou rozhodnout, zda potřebují pomoc našich lektorů, nebo hodiny povedou sami s využitím našich materiálů,“ doplňuje David Hubáček.

Soutěž finanční gramotnost podle něj už mnoho let pomáhá přivést pozornost veřejnosti k tématu, které je pro budoucnost naší společnosti klíčové. „Vnímáme ji jako další důležitou aktivitu na poli finanční gramotnosti. A proto ji s radostí podporujeme,“ dodává.

 

Vyhlášené jsou 3 věkové kategorie

 • I. kategorie – žáci 1. stupně ZŠ
 • II. kategorie – žáci 2. stupně ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
 • III. kategorie – střední školy

 

Přihlašování

Školní kola

 • Ve školních kolech soutěží žáci jako jednotlivci.
 • Probíhají online od 13. 10. 2021 do 17. 12. 2021

Okresní kola

 • Do okresních kol automaticky postupují tři nejlepší žáci ve své kategorii z každé školy. Od této úrovně žáci soutěží jako tříčlenný tým.
 • Probíhají online od 1. 2021 do 3. 2. 2022

Krajská kola

 • Do krajských kol postupuje nejlepší družstvo z každého okresu.
 • Probíhají online od 14.3.2022 do 8.4. 2022
 • Krajské kolo je dvouetapové: znalostní test a verbální prezentace týmu na předem zadané téma.
 • Nejlepší tým v každé kategorii postupuje do finále.

Celostátní finálové kolo

 • Finálová soutěž probíhá v druhé polovině dubna v budově České národní banky v Praze.
 • Vyhlašování vítězů proběhne v období mezi 20. – 29. 4. 2022.

 

Všechny informace o soutěži jsou k dispozici na www.financnigramotnost.cz

 

 

 

Kontakt pro média:

Marta Gellová

předsedkyně Rady EFPA ČR

marta.gellova@efpa.cz

774 737 101

 

 

Soutěž Finanční gramotnost vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR na základě §3 odst. 1 vyhlášky č. 55/2005 Sb. o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání. Realizaci soutěže po odborné, finanční a organizační stránce zajištuje společnost METODICA, institut pro další vzdělávání, z.s., Odborným garantem je Evropská asociace finančního plánování ČR (EFPA ČR). Hlavním partnerem je Abeceda peněz, aktuálně největší program finančního vzdělávání v ČR. www.financnigramotnost.cz