Třídní schůzky 2.11.2021

Třídní schůzky se konají ve úterý 2. listopadu 2021.

Harmonogram schůzek:

Pedagogická rada 14.10 hod. /sborovna

Schůzka třídních důvěrníků 15.30 hod. / učebna Hv 1. patro II.st.

Schůzka zák. zástupců žáků 9. roč. 16.00 hod. / multimediální učebna 1. patro

Třídní schůzky I. stupeň 16.30 hod. / v kmenových třídách

Třídní schůzky II. stupeň 17.00 hod. / v kmenových třídách