Adaptační pobyt 8.A a 8.B v Kyselce

Na přelomu září a října vyrazily osmé ročníky na adaptační kurz. Cílem bylo po náročném loňském roce opět posílit vztahy mezi žáky a prožít společné chvíle mimo školní prostředí. Celým AK nás provázelo téma savců, se kterými se seznamujeme letos v rámci přírodopisu. Některé z nich jsme si mohli i naživo osahat při návštěvě školní farmy na ZŠ Kyselka, kde nás vřele přijali a připravili pro nás i výukový program na téma sudokopytníci. Navíc jsme si mohli i lehce zasportovat s místními deváťáky.

Celý pobyt proběhl v přátelské atmosféře a všichni jsme si ho řádně užili. Díky všem zúčastněným za skvělý přístup a těšíme se na další společnou akci.